Klasa A grupa II 2016/17

Klasa A, SEZON 2016/2017, Grupa II
Lp. Drużyna Mecze Pkt Zw R P Bramki
1.  Sparta Szczekociny  22  52  17  1  4 57:28
2.  Sokół Olsztyn  22  42  13  3  6 52:25
3.  Unia Rędziny  22  41  13  2  7 35:26
4.  LKS Kamienica Polska  22  40  13  1  8 51:27
5.  Orkan Rzerzęczyce  22  39  11  6  5 51:34
6.  Kmicic Kruszyna  22  35  11  2  9 60:40
7.  Mała Panew Cynków  22  32  10  2  10 65:53
8.  Sparta Siedlec Duży  22  31  10  1  11 49:50
9.  Pilica Koniecpol  22  27  8  3  11 24:32
10.  Jura Niegowa  22  24  8  0  14 34:64
11.  Warta Myszków  22  16  5  1  16 28:63
12.  Warta Zawada  22  6  2  0  20 22:86

6

Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
1. Kolejka - 20/21 sierpnia
Drużyna Wynik Drużyna
Warta Myszków 0:4 Jura Niegowa
LKS Kamienica Polska 6:0 Warta Zawada
Unia Rędziny 2:5 Kmicic Kruszyna
Sparta Szczekociny 7:2 Mała Panew Cynków
Sparta Siedlec Duży 0:3 Orkan Rzerzęczyce
Sokół Olsztyn 1:1 Pilica Koniecpol
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
2. Kolejka - 27/28 sierpnia
Drużyna Wynik Drużyna
Jura Niegowa 3:0 Pilica Koniecpol
Orkan Rzerzęczyce 2:2 Sokół Olsztyn
Sparta Szczekociny 4:0 Sparta Siedlec Duży
Mała Panew Cynków 1:3 Kmicic Kruszyna
Warta Zawada 1:3 Unia Rędziny
Warta Myszków 1:4 LKS Kamienica Polska
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
3. Kolejka - 03/04 września
Drużyna Wynik Drużyna
LKS Kamienica Polska 5:0 Jura Niegowa
Unia Rędziny 5:1 Warta Myszków
Warta Zawada 1:3 Mała Panew Cynków
Sparta Siedlec Duży 0:3 Kmicic Kruszyna
Sokół Olsztyn 1:2 Sparta Szczekociny
Pilica Koniecpol 1:1 Orkan Rzerzęczyce
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
4. Kolejka - 10/11 września
Drużyna Wynik Drużyna
Jura Niegowa 1:4 Orkan Rzerzęczyce
Sparta Szczekociny 2:1 Pilica Koniecpol
Kmicic Kruszyna 0:2 Sokół Olsztyn
Warta Zawada 3:0 Sparta Siedlec Duży
Mała Panew Cynków 1:2 Warta Myszków
LKS Kamienica Polska 0:1 Unia Rędziny
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
5. Kolejka - 17/18 września
Drużyna Wynik Drużyna
Unia Rędziny 2:1 Jura Niegowa
LKS Kamienica Polska 2:1 Mała Panew Cynków
Sparta Siedlec Duży 4:0 Warta Myszków
Sokół Olsztyn 9:0 Warta Zawada
Pilica Koniecpol 0:1 Kmicic Kruszyna
Orkan Rzerzęczyce 3:5 Sparta Szczekociny
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
6. Kolejka - 24/25 września
Drużyna Wynik Drużyna
Jura Niegowa 1:2 Sparta Szczekociny
Kmicic Kruszyna 2:2 Orkan Rzerzęczyce
Warta Zawada 1:3 Pilica Koniecpol
Warta Myszków 0:4 Sokół Olsztyn
LKS Kamienica Polska 1:0 Sparta Siedlec Duży
Mała Panew Cynków 2:0 Unia Rędziny
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
7. Kolejka - 01/02 października
Drużyna Wynik Drużyna
Jura Niegowa 2:6 Mała Panew Cynków
Sparta Siedlec Duży 5:1 Unia Rędziny
Sokół Olsztyn 1:2 LKS Kamienica Polska
Pilica Koniecpol 3:1 Warta Myszków
Orkan Rzerzęczyce 5:1 Warta Zawada
Kmicic Kruszyna 1:5 Sparta Szczekociny
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
8. Kolejka - 08/09 października
Drużyna Wynik Drużyna
Jura Niegowa 2:1 Kmicic Kruszyna
Warta Zawada 1:5 Sparta Szczekociny
Warta Myszków 3:2 Orkan Rzerzęczyce
LKS Kamienica Polska 3:1 Pilica Koniecpol
Unia Rędziny 0:1 Sokół Olsztyn
Mała Panew Cynków 7:2 Sparta Siedlec Duży
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
9. Kolejka - 15/16 października
Drużyna Wynik Drużyna
Sparta Siedlec Duży 12:0 Jura Niegowa
Sokół Olsztyn 2:2 Mała Panew Cynków
Pilica Koniecpol 0:0 Unia Rędziny
Orkan Rzerzęczyce 2:2 LKS Kamienica Polska
Sparta Szczekociny 3:2 Warta Myszków
Kmicic Kruszyna 10:1 Warta Zawada
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
10. Kolejka - 22/23 października
Drużyna Wynik Drużyna
Jura Niegowa 6:2 Warta Zawada
Warta Myszków 1:3 Kmicic Kruszyna
LKS Kamienica Polska 0:2 Sparta Szczekociny
Unia Rędziny 0:3 Orkan Rzerzęczyce
Pilica Koniecpol 0:3 Mała Panew Cynków
Sparta Siedlec Duży 2:0 Sokół Olsztyn
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
11. Kolejka - 29/30 października
Drużyna Wynik Drużyna
Sokół Olsztyn 4:1 Jura Niegowa
Pilica Koniecpol 2:0 Sparta Siedlec Duży
Mała Panew Cynków 3:0 Orkan Rzerzęczyce
Sparta Szczekociny 1:0 Unia Rędziny
Kmicic Kruszyna 2:1 LKS Kamienica Polska
Warta Zawada 1:2 Warta Myszków
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
12. Kolejka - 05/06 listopada
Drużyna Wynik Drużyna
Jura Niegowa 2:3 Warta Myszków
Warta Zawada 2:1 LKS Kamienica Polska
Kmicic Kruszyna 1:2 Unia Rędziny
Mała Panew Cynków 6:1 Sparta Szczekociny
Orkan Rzerzęczyce 3:4 Sparta Siedlec Duży
Pilica Koniecpol 3:2 Sokół Olsztyn
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
13. Kolejka - 12/13 listopada
Drużyna Wynik Drużyna
Pilica Koniecpol 0:1 Jura Niegowa
Sokół Olsztyn 3:2 Orkan Rzerzęczyce
Sparta Siedlec Duży 1:3 Sparta Szczekociny
Kmicic Kruszyna 8:1 Mała Panew Cynków
Unia Rędziny 1:0 Warta Zawada
LKS Kamienica Polska 5:1 Warta Myszków
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
14. Kolejka - 19/20 listopada
Drużyna Wynik Drużyna
Jura Niegowa 0:3 LKS Kamienica Polska
Warta Myszków 0:3 Unia Rędziny
Mała Panew Cynków 9:2 Warta Zawada
Kmicic Kruszyna 3:4 Sparta Siedlec Duży
Sparta Szczekociny 1:0 Sokół Olsztyn
Orkan Rzerzęczyce 2:1 Pilica Koniecpol
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
15. Kolejka - 18/19 marca
Drużyna Wynik Drużyna
Orkan Rzerzęczyce 3:0 Jura Niegowa
Pilica Koniecpol 0:3 Sparta Szczekociny
Sokół Olsztyn 2:1 Kmicic Kruszyna
Sparta Siedlec Duży 4:3 Warta Zawada
Warta Myszków 1:3 Mała Panew Cynków
Unia Rędziny 1:0 LKS Kamienica Polska
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
16. Kolejka - 25/26 marca
Drużyna Wynik Drużyna
Jura Niegowa 0:3 Unia Rędziny
Mała Panew Cynków 2:3 LKS Kamienica Polska
Warta Myszków 1:1 Sparta Siedlec Duży
Warta Zawada 1:3 Sokół Olsztyn
Kmicic Kruszyna 2:1 Pilica Koniecpol
Sparta Szczekociny 0:1 Orkan Rzerzęczyce
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
17. Kolejka - 01/02 kwietnia
Drużyna Wynik Drużyna
Sparta Szczekociny 4:2 Jura Niegowa
Orkan Rzerzęczyce 3:1 Kmicic Kruszyna
Pilica Koniecpol 2:0 Warta Zawada
Sokół Olsztyn 2:0 Warta Myszków
Sparta Siedlec Duży 0:6 LKS Kamienica Polska
Unia Rędziny 5:2 Mała Panew Cynków
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
18. Kolejka - 08/09 kwietnia
Drużyna Wynik Drużyna
Mała Panew Cynków 5:1 Jura Niegowa
Unia Rędziny 3:1 Sparta Siedlec Duży
LKS Kamienica Polska 1:4 Sokół Olsztyn
Warta Myszków 1:2 Pilica Koniecpol
Warta Zawada 0:2 Orkan Rzerzęczyce
Sparta Szczekociny 1:1 Kmicic Kruszyna
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
19. Kolejka - 15 kwietnia
Drużyna Wynik Drużyna
Kmicic Kruszyna 1:3 Jura Niegowa
Sparta Szczekociny 1:0 Warta Zawada
Orkan Rzerzęczyce 2:0 Warta Myszków
Pilica Koniecpol 1:0 LKS Kamienica Polska
Sokół Olsztyn 1:0 Unia Rędziny
Sparta Siedlec Duży 1:0 Mała Panew Cynków
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
20. Kolejka - 22/23 kwietnia
Drużyna Wynik Drużyna
Jura Niegowa 1:4 Sparta Siedlec Duży
Mała Panew Cynków 2:5 Sokół Olsztyn
Unia Rędziny 1:0 Pilica Koniecpol
LKS Kamienica Polska 1:2 Orkan Rzerzęczyce
Warta Myszków 1:3 Sparta Szczekociny
Warta Zawada 1:5 Kmicic Kruszyna
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
21. Kolejka - 29/30 kwietnia
Drużyna Wynik Drużyna
Warta Zawada 0:2 Jura Niegowa
Kmicic Kruszyna 5:3 Warta Myszków
Sparta Szczekociny 2:3 LKS Kamienica Polska
Orkan Rzerzęczyce 1:1 Unia Rędziny
Mała Panew Cynków 1:2 Pilica Koniecpol
Sokół Olsztyn 3:1 Sparta Siedlec Duży
Terminarz rozgrywek A-klasa grupa II Częstochowa sezon 2016/2017.
22. Kolejka - 6 maja
Drużyna Wynik Drużyna
Jura Niegowa 1:0 Sokół Olsztyn
Sparta Siedlec Duży 3:0 Pilica Koniecpol
Orkan Rzerzęczyce 3:0 Mała Panew Cynków
Unia Rędziny 1:0 Sparta Szczekociny
LKS Kamienica Polska 2:1 Kmicic Kruszyna
Warta Myszków 4:1 Warta Zawada

Log in or create an account